Vrienden van Vierkant

Hartelijk dank dat u onze stichting Vierkant voor Wiskunde wilt steunen!

Vierkant voor Wiskunde biedt jongeren mogelijkheden om op een creatieve wijze met wiskunde om te gaan. Wiskunde kan voor jongeren een plezierige, intellectuele uitdaging zijn. Zij kunnen genieten van hun eigen ontdekkingen en oefenen spelenderwijs het logisch en abstract denken. Als Vriend steunt u Vierkant in het realiseren van haar doelstelling.

Vierkant voor Wiskunde organiseert dit jaar voor de 29ste keer de wiskundezomerkampen. In 2018 en 2019 verwelkomden we maar liefst 181 deelnemers. In het coronajaar 2020 door de beperkingen van overheidswege 161 deelnemers. De kampen worden begeleid door ca. 70 medewerkers. Deze vrijwillige begeleiders zijn docenten en studenten wiskunde, onderzoekers en andere bèta’s.