Kampen

Wiskunde

Er zijn verschillende soorten wiskundige onderdelen op kamp: onderzoeks­programma’s, dag­problemen, week­problemen en workshops. Op deze pagina kun je lezen wat er gebeurt tijdens deze onderdelen.

Onderzoeks­programma’s

Op elk kamp krijg je drie of vier onderzoeksprogramma’s. Je gaat diep op een bepaald onderwerp in en ondekt zelf hoe iets in elkaar zit. Je werkt aan een onderzoeksprogramma in je vaste groepje, dat uit vijf of zes deelnemers en twee begeleiders bestaat.

Op eerdere kampen zijn bijvoorbeeld de volgende onderwerpen aan bod gekomen: getallen, wiskundig tekenen, verkiezingen, landkaarten, grafen, Hilbert hotels, geheimschriften, veelvlakken, paradoxen en het land van Oct.

Dagproblemen

Tijdens kamp lossen we ook regelmatig een aantal kleinere raadsels of puzzel op, waar je in je groepje aan werkt. Het niveau en het soort vraag verschilt per puzzel.

Weekproblemen

Op elk kamp zijn er meerdere grote weekproblemen. Meestal gaat het om het zoeken naar een spelstrategie voor een bepaald spelletje, een optimalisatieprobleem, een creatief probleem (waarbij je iets moois mag knutselen) of een grote logische puzzel (denk aan een groot logigram).

Aan de weekproblemen mag je de hele week werken. Je mag zelf kiezen aan welke problemen je werkt en met wie je samenwerkt. Op vrijdag wordt voor elk probleem een winnaar uitgeroepen voor de beste oplossing of het mooiste kunstwerk!

Workshops

Op een workshop leer je op een interactieve manier iets over een wiskundig onderwerp. Een workshop wordt gegeven door een wiskundige of een anderszins interessant persoon van buiten Vierkant. Soms vertelt een wiskundige over iets uit zijn eigen onderzoek, soms laat iemand zien hoe je wiskunde op een creatieve manier kunt toepassen op andere dingen.

Op eerdere kampen zijn workshops gegeven over onder andere wiskundig goochelen, wiskunde en muziek, Eulers veelvlakkenformule, aandelen en beleggen.

Download een voorbeeld van een workshop: Algoritmen met een balans.