Ja, de ervaring leert dat ongeveer 40% van de deelnemers een meisje is.