Boeken

Wisschrift 1: Magische figuren

Magische figuren zijn figuren waarop volgens bepaalde regels getallen geschreven zijn. Eén regel is dat alle getallen die op één lijn staan bij elkaar opgeteld een totaal geven, de (magische) som. De som is hetzelfde voor alle lijnen van de figuur. Een andere regel is dat elk getal maar één keer voor mag komen in een figuur.

Magische figuren kunnen allerlei vormen hebben. Werkend aan de opdrachten in het wisschrift worden allerlei figuren magisch gemaakt. Niet alleen op papier, maar ook met papier. In het werkboek staan twee bouwplaten van ruimtelijke magische figuren.

Auteur: Jantine Bloemhof

Voorbeeldopdrachten

Een magisch raamwerk met de som, het totaal van de getallen op één lijn, 26.

Een toverblok, opgebouwd uit kubusjes die genummerd zijn met getallen die bestaan uit enen en tweeën. Op allerlei manieren is in dit blok de som 333 te vinden.

Nog drie figuren die magisch gemaakt worden.

Een magische driehoek met de som, het totaal van de getallen op één lijn, 29.