Boeken

Meetkunde: Construeren en bewijzen

Het boek Meetkunde, construeren en bewijzen, is een eerste kennismaking met elementaire meetkundige constructies. Na een aantal opgaven met meetkundige constructies, wordt gevraagd de juistheid van deze constructies te bewijzen. Tenslotte volgen er nog enkele stellingen en bewijzen uit de vlakke meetkunde.
Omdat het begrip bewijzen bij leerlingen veelal onbekend zal zijn, wordt dit stapsgewijs geïntroduceerd. Na een voorbeeld volgen opgaven met eenvoudige bewijzen. Als hulpmiddel kunnen leerlingen redeneerschema’s maken. Bij complexere bewijzen bestaat de opgave uit het aanvullen van deze bewijzen. Op deze manier leren ze de structuur van een bewijs te doorgronden.

Het boek is bestemd voor leerlingen van de onderbouw van het VO. De leerlingen maken op deze manier kennis met een samenhangend onderdeel van de wiskunde en een aantal wiskundige basistechnieken: construeren met passer en liniaal, abstraheren, exact formuleren, logisch redeneren en bewijzen.

Auteur: Wim Berkelmans

De materialen van W=kunde+ zijn ontwikkeld door de afdeling wiskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam.