Boeken

Lespakket: Rekenen aan bloedspatten

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gebruikt dagelijks wiskunde om moordzaken te ontrafelen. Uw leerlingen kunnen dit ook! In dit lespakket wordt wiskunde op een heel spannende manier toegepast. Een goede manier om de klas te laten inzien dat het vak voor veel beroepen als een goede basis geldt. Bijvoorbeeld een baan als forensisch onderzoeker.

Waarom dit lespakket?

In 2011 heeft voor de eerste keer in Nederland de Internationale Wiskunde Olympiade (IMO) plaatsgevonden. Bijna 600 jongeren uit meer dan 100 landen hebben daar hun wiskundige krachten met elkaar gemeten. De organisatie heeft opdracht gegeven om dit unieke lespakket te ontwikkelen, in samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut.

Wat houdt het in?

Dit is een eenmalige les voor Havo/VWO 3 leerlingen en goed te plannen in 1 lesuur. Het werkt als volgt: de leerlingen bekijken online een reconstructiefilmpje van een moordzaak. In het filmpje vraagt de forensisch onderzoeker vervolgens hun hulp bij het oplossen van het misdrijf. Aan de hand van een werkblad met een schets van de plaats delict en een wiskundige formule, kan tot slot uitgerekend worden of er een moord gepleegd is.

In dit lespakket vindt u:

1 Poster voor in de klas
30 Werkbladen voor de leerlingen
1 Docentenhandleiding met antwoorden

De reconstructiefilm is te vinden op YouTube.
De les kan ook zonder gebruik van internet en enkel het werkblad worden gedaan.

Een lespakket is voor 4,00 euro te bestellen bij Vierkant voor Wiskunde.