Boeken

Doeboek 25: Getalfiguren

Je kunt getallen in een figuur zetten, zoals een driehoek of een vierkant. Binnen zo’n figuur kunnen die getallen een bepaalde structuur vormen, die je dan verder kunt onderzoeken. Het bekendste voorbeeld hiervan is de driehoek van Pascal. Maar je kunt ook allerlei formules van getallen omzetten in plaatjes, zoals de formule 1+2+…+n. Je kunt met volledige inductie bewijzen dat (1+2+…+n)² = 1³+2³ +…+n³ maar dit blijk je ook met die plaatjes te kunnen bewijzen. Door de plaatjes te bestuderen ontdek je vervolgens allerlei interessante eigenschappen van getallen en formules.

Hier zijn de oplossingen te vinden

Auteur: Guit-Jan Ridderbos