Boeken

Doeboek 21: Kijk op Kegelsneden

Kegelsneden zijn figuren die ontstaan door een kegel te snijden met een vlak. De cirkel en de ellips zijn enkele voorbeelden van kegelsneden. In dit doeboek leer je een heleboel eigenschappen van de ellips. Ook maak je kennis met andere kegelsneden: de parabool en de hyperbool. Je leert meetkundige constructies uitvoeren waarbij alleen een liniaal en schrijfgerei nodig zijn.

Hier zijn de oplossingen te vinden

Auteurs: Liesbeth de Clerck, Rob van der Waall