Prof. dr. Sebastiaan Johan (Bas) Edixhoven (1962-2022)

Vierkant voor Wiskunde is geschokt en bedroefd door het overlijden van Bas Edixhoven. Bas was bestuursvoorzitter van onze stichting sinds augustus 2003. Dat voorzitterschap vervulde hij met verve. Naast zijn drukke taak als hoogleraar meetkunde aan de Universiteit Leiden, zette hij zich met hart en ziel in voor het stimuleren van wiskunde onder jongeren.

Bas heeft zich niet alleen bestuurlijk, maar ook persoonlijk ingezet voor onze stichting. Zo gaf hij recentelijk nog een workshop bij wiskundezomerkamp B en startte hij met het schrijven van een nieuw boekje over quantum computing voor onze reeks ‘Toepassingen van de wiskunde’.

We zullen Bas enorm missen. Niet alleen als bevlogen bestuurder, maar ook als een warme en enthousiaste persoonlijkheid en als een integer mens.

 

Bas zette zich in voor vele commissies, als lid, adviseur of voorzitter. In 2017 kreeg bij wijze van dank dit diploma uitgereikt voor vijf jaar voorzitterschap van het RegieOrgaan ‘Mastermath’, een masterprogramma van negen Nederlandse universiteiten met een wiskunde- of technische wiskundeopleiding.

Wikipedia (Franstalig): Bas Edixhoven
Universiteit Leiden: In Memoriam – Bas Edixhoven