Wiskundeconferenties

Vierkant voor Wiskunde is aanwezig op diverse wiskundeconferenties: de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW), de Panamaconferentie, het Wintersymposium van het Koninklijk Wiskundig Genootschap (KWG), de Nationale Wiskunde Dagen (NWD), het Nederlands Mathematisch Congres (NMC), Talent voor Techniek, Girlsday, de Open Wetenschapsdag op het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) en Leve de Wiskunde! van de Universiteit van Amsterdam.

Flyers

Tijdens deze conferenties zijn de educatieve uitgaven van de stichting te koop,  liggen posters klaar voor gebruik in het klaslokaal en worden flyers uitgereikt over de wiskundezomerkampen. Sinds begin 2020 zijn al deze conferenties afgelast als gevolg van de coronamaatregelen.

Digitale folder

Omdat de fysieke verspreiding van onze gedrukte flyer niet meer plaatsvindt, is er nu ook een digitale folder die via de e-mail kan worden verspreid. Kent u een jongere met interesse in (creatieve) wiskunde, dan zou u de digitale folder kunnen gebruiken om hem/haar op het bestaan van de Vierkant voor Wiskunde zomerkampen te wijzen.

Wie eenmaal als deelnemer op wiskunde zomerkamp is geweest, vindt dat zo leuk dat hij/zij volgend jaar weer op kamp wil. De zomerkampen voor drie verschillende leeftijdsgroepen kennen jaarlijks zo’n 180 deelnemers met zo’n 70 enthousiaste en deskundige begeleiders.

De digitale folder is hier als PDF te downloaden.