Welkom
Regelmatig zijn er momenten waarop een wiskundedocent behoefte heeft aan materiaal voor recreatieve wiskundeactiviteiten. Te denken valt aan:
  • een uur vervanging van een collega
  • er is tijd over omdat het boek uit is, maar het jaar is nog niet om
  • een leuke opening van een lesuur
  • een verrijkingscursus
  • een lustrum, waarbij ook de sectie wiskunde een bijdrage moet leveren
  • een ladderwedstrijd die de sectie wil organiseren

Via deze pagina bieden wij zowel het materiaal als praktische tips over de organisatie.