Kalender 2000

Antwoorden week 29 (17 t/m 23 juli)

Geen priemgetal.

Maandag 17 juli:

1015 + 1010 + 105 + 1 = (1010 + 1)(105 + 1)

Dinsdag 18 juli:

220 = (24)5 = 165 en 330 = (36)5 = 7295, dus 220 + 330 is deelbaar door 16 + 729 = 745.

Woensdag 19 juli:

De som van de cijfers is 90, dus het getal is deelbaar door 9.

Donderdag 20 juli:

32 + 122 + 1002 + 4002 = 32(12+42) + 1002(12+42) = (32+1002)(12+42).

Vrijdag 21 juli:

a4 + b4 = (a4 + 4a2b2 + 4b4) = (a2+2b2)2 - (2ab)2 = (a2+2b2-2ab)(a2+2b2+2ab). Dit passen we toe met a4 = 5100 (a=525) en b4 = 7200 (b = 750).

Zaterdag 22 juli:

p = 3k+1, of p = 3k-1 voor zekere k, dus p2 + 2 = 9k2 + 6k + 3 of p2 + 2 = 9k2 - 6k + 3, en dat is deelbaar door 3.

Zondag 23 juli:

m+2n kan geen macht van 2 zijn (want 2n < m+2n < 2n+1), dus m+2n bevat een oneven deler d. Stel dus dat m+2n=dq. Dan is 2m+2n = 2dq en 2dq+1 = (2q)d+1d en dat is deelbaar door 2q+1.