Kalender 2000

Oplossingen week 26 (26 juni t/m 2 juli)

Middelloodlijnen.

Maandag 26 juni:

Teken om A en B even grote cirkels waarvan de straal groter is dan de helft van de lengte AB, en trek de lijn door de snijpunten van die cirkels; dat is de middelloodlijn. Het is overigens niet nodig de cirkels helemaal te tekenen.

Dinsdag 27 juni:

De halte moet komen bij het snijpunt van de weg en de middelloodlijn van AB

Woensdag 28 juni:

Laat S het snijpunt zijn van de middelloodlijnen van AB en AC (aannemend dat je de hoekpunten A, B en C genoemd hebt). Dan ligt S op gelijke afstand van A en C, dus op gelijke afstand van B en C.

Donderdag 29 juni:

In een rechthoekige driehoek.

Vrijdag 30 juni:

In onderstaande figuur zijn de basis AB en de richting van de opstaande zijde in A getekend. Pas op L de gegeven som af; dit geeft punt P. Trek BP en construeer dan de middelloodlijn van BP; deze snijdt L in de gezochte top C (omdat BC=PC).

Zaterdag 1 juli:

In onderstaande figuur zijn de basis AB en de richting van de opstaande zijde in A getekend. Pas op L de gegeven som af; dit geeft punt X. trek BX en construeer de middelloodlijn van BX; deze snijdt L in de gezochte top C.

Zondag 2 juli:

Als (in de tweede figuur) het punt X van A af beweegt langs de lijn L, dan draait de lijn BX om punt B. De middelloodlijn CM draait dan ook, en als hij evenwijdig loopt met L, is er geen snijpunt C meer! Draait CM nog verder, dan komt het snijpunt met L tussen A en X te liggen; het zogenaamde verschil is dan de som geworden.