Kalender 2000

Oplossingen week 0 (1 t/m 2 januari)

De kleur van de beer.

Zaterdag 1 januari:

Deze oplossing werd ons van de hand gedaan door Jorg Janssen en Krista Homan. De oplossing die hier oorspronkelijk stond is die voor n=1.

Teken om de Zuidpool een cirkel met een omtrek van 1/n km (n is een natuurlijk getal). Neem op die cirkel een willekeurig punt Q. Als je nu start in een punt P dat 1 km ten noorden van Q ligt, heb je een punt met de bedoelde eigenschap.

Opmerkelijk is het overigens, dat de limiet van deze oplossingen, de zuidpool, geen oplossing geeft.

Zondag 2 januari:

In de directe omgeving van de Noordpool is de hoek tussen de meridianen en breedtecirkels gelijk aan 60 graden; in Amsterdam is dat niet het geval. (Overigens is die hoed daar geen 90 graden; dat geldt alleen op de evenaar)