Plusklas 7/8

Knight Switch

Knight Switch is een verzameling puzzels. Elke puzzel bestaat uit een schaakbordje waarop witte en zwarte paarden staan. De opdracht is om de witte en zwarte paarden met zo min mogelijk paardensprongen van plaats te laten wisselen.


Een schaakbordje met knoopjes als paarden.

Dit lijkt vaak ondoenlijk, maar als het speelbord op een andere manier getekend wordt, zijn de meeste Knight Switch puzzels zonder al te veel problemen op te lossen.


Een alternatief speelbord met pionnen als paarden.

Het alternatieve speelbord heet in de wiskunde een graaf. Met behulp van grafen kun je allerlei logische vragen beantwoorden. Om dat te illustreren besluit de les met drie vragen die met het tekenen van een graaf beantwoord kunnen worden.

 

Benodigde tijd: 6 uur
Zelfstandig door te werken: ja
Extra materiaal nodig: ja*
Prijs: 14,50 euro

 

* De extra materialen zijn per leerling:
- vier witte knopen, pionnen of fiches;
- vier zwarte knopen, pionnen of fiches;
- één gekleurde knoop, pion of fiche.