Plusklas 7/8

Calcudokus

Een calcudoku is een puzzel die je oplost door getallen op de juiste plaats in een vierkant te zetten. Het vierkant is onderverdeeld in kleinere vierkanten. Een of meer vierkanten vormen samen vakken.


Een opgeloste calcudoku.

In elk kleiner vierkant komt een getal; welk getal dat is, kun je afleiden uit het antwoord en de bewerking (+, -, x of :) die in het vak staat waar het vierkant deel van uitmaakt. Staat er bijvoorbeeld in een vak met twee vierkanten 11 als antwoord en + als bewerking, dan komen in deze vakken een 5 en een 6 te staan. Welk getal in welk vierkant staat kun je uit deze informatie niet opmaken. De getallen in een rij en een kolom zijn, net als in een sudoku, de getallen 1 tot en met het aantal vierkanten dat in een rij/kolom voorkomt.

Calcudoku's los je op met logisch denken en het maken van eenvoudige berekeningen. De leerlingen leren eerst om calcudoku's op te lossen. Vervolgens gaan ze zelf calcudoku's maken. In de les staan ook calcudoku's waarin wel de antwoorden maar niet de bewerkingen zijn gegeven.

Er is een verwijzing naar een website waarop dagelijks nieuwe calcudoku's in verschillende groottes en moeilijkheidsgraden staan. Dus ook na deze les kan nog volop gepuzzeld worden. De calcudoku is bedacht door Tetsuya Miyamoto die er de naam KENKEN aan gaf.

 

Benodigde tijd: 4-5 uur
Zelfstandig door te werken: ja
Extra materiaal nodig: nee
Prijs: 9,00 euro